Nové herní prvky

AKCE:   Herní prvky pro obec Sviny

TERMÍN REALIZACE:   březen – červen 2020

POPIS AKCE:

V červnu 2020 byly pořízeny vybrané herní prvky do těchto míst obce Sviny a Kundratice:

  • Zahrada Mateřské školy Sviny
  • Park před MŠ Sviny
  • Náves spádové obce Kundratice

Tyto prvky v obci nejen že udělaly radost místním dětem, ale také zpříjemnily prostředí obce. Také došlo k doplnění občanské vybavenosti obce. Tyto prvky nahradily většinou už nevyhovující a zastaralou část dětského hřiště a v některých místech díky nim vzniklo úplně nové místo pro setkávání dětí a občanů obce. Navíc k herním prvkům byly vybudovány dopadové plochy, které dříve chyběly. Díky tomuto projektu došlo k zajištění bezpečnosti herních prvků na dětských hřištích (v mateřské škole, v parku ve Svinech a na návsi v Kundraticích).

Výrobu, dodání a montáž herních prvků provedla firma LUNA PROGRESS s. r. o., která byla vybrána na základě provedeného průzkumu firem ze třech oslovených a schválena Zastupitelstvem obce Sviny dne 26. 5. 2020, č. usnesení 3/3/2020. Projekt byl ukončen po montáži prvků a potvrzen Protokolem o předání a převzetí díla ze dne 9. 6. 2020.

Celkové náklady projektu činily 458 578,- a byly účtovány jako investice. Schválená dotace činila 270 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020. Zbytek nákladů (188 578,- Kč) obec Sviny financovala z vlastních zdrojů obce.

CELKOVÉ NÁKLADY:   458 578,- Kč

DOTACE:   270 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020.

FOTOGRAFIE: