Knihovna

 

Otvírací doba:                      KAŽDÉ ÚTERÝ od 18:00 do 20:00 hod.

 

Kontakt:                                                    Adresa:

Věra Hrušková                                             Knihovna Sviny

mob. 605 168 094                                      Budova Obecního úřadu – Sviny 51

 

ON-LINE KATALOG SVINENSKÉ KNIHOVNY ZDE: https://sviny.katalog.knihovnatabor.cz/

Na této internetové stránce můžete vyhledávat Vámi požadované knihy a časopisy, které si můžete v naší knihovna vypůjčit.

 

Obecní knihovna Sviny nabízí čtenářům více než 1 000 svazků knih různých druhů a žánrů.

Knihovní fond tvoří:

  • beletrie pro dospělé
  • naučná literatura pro dospělé
  • beletrie pro děti
  • naučná literatura pro děti a mládež
  • časopisy pro děti i dospělé

Obměna knih je zajištěna pravidelným nákupem nových žádaných knih a také výměnou s Městskou knihovnou v Táboře, která pravidelně dvakrát ročně obecní knihovně Sviny poskytuje dva výměnné soubory s téměř 500 knihami. Další službu, kterou obecní knihovna Sviny zajišťuje, je možnost bezplatného internetu.

Obecní knihovna Sviny se nachází v druhém patře v budově Obecního úřadu Sviny a hospody. Knihovna prošla v roce 2012 malou rekonstrukcí a také došlo k revizi knih. Od této doby se zvyšuje počet zájemců, kteří si pravidelně zapůjčují knihy z obecní knihovny. V současné době knihovna eviduje kolem 30 aktivních čtenářů včetně dětí.

31

 

Knihovna se také snaží rozšířit zájem o četbu u nejmenších dětí, a proto pořádá besídky pro děti z Mateřské školky Sviny. Během besídky jsou děti seznámeny s fungováním knihovny a možností si zapůjčovat dětské knížky. Dále formou hry dětí poznávají tradiční české pohádky a za správnou odpověď získávají sladké odměny. V loňském roce byly děti seznámeny i s příběhem Evropy a dětskou mapou EU a za jejich šikovnost byly odměněny dárkovou taškou s puzzlemi, pohádkami a dalšími dárky.

32

 

Z historie knihovny:

Knihovna ve Svinech byla v minulosti založena díky Sboru dobrovolných hasičů kolem roku 1900.  V té době bylo zapůjčování knih jediná kulturní činnost v obci. Knihovna byla občany velmi vyhledávaná a již v minulosti odebírala mnoho druhů časopisů jako Venkov, Národní politika, Právo lidu, Lidový deník a jiné.

Dalším přelomem v historii knihovny Sviny byl rok 1923, ve kterém vyšel v platnost zákon, který vyžadoval zřízení obecní knihovny. Obecní představenstvo tak začalo vyjednávat se sborem dobrovolných hasičů a díky pokrokovosti tehdejšího velitele Josefa Nováka byla hasičská knihovna přebrána za obecní za odměnu 700 Kč. Nově vznikla obecní knihovna čítající kolem 100 svazků knih, která byla umístěna ve školní budově. Prvním knihovníkem obecní knihovny byl Adolf Peuker – řídící učitel v místní škole.

Veřejná obecní knihovna ve Svinech byla založena v roce 1922 a až do roku 1928 byla společným majetkem obcí Svinů a Kundratice. Nicméně v roce 1929 došlo k osamostatnění jednotlivých knihoven po předložení žádosti o udělení subvence, aby tak vznikla samostatná obecní knihovna v Kundraticích. Zástupci obou obcí se tedy dohodli, že v každé obci bude samostatná knihovna.