Rozpočet


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2015:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2015 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny 2015

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2015:

závěrečný účet 2015_1

závěrečný účet 2015_2

závěrečný účet 2015_3


 ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2016:

 Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2016 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny na rok 2016

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2016:

Návrh: Závěrečný účet obce Sviny 2016

Schváleno: Závěrečný účet obce Sviny 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016_obec Sviny


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2017:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2017 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny na rok 2017

Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019:

rozpočtový výhled 2016 – 2019

Rozpočtové změny v roce 2017:

Rozpočtová změna č. 1

Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 4

Rozpočtová změna č. 5

Rozpočtová změna č. 6

Rozpočtová změna č. 7

Rozpočtová změna č. 8

Rozpočtová změna č. 9

Rozpočtová změna č. 10

Rozpočtová změna č. 11

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2017:

Návrh: Návrh závěrečného účtu obce Sviny za rok 2017

Schváleno:

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2017


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2018:

Rozpočtové změny v roce 2018:

Rozpočtové opatření č. 1_2018

Rozpočtové opatření č. 2_2018

Rozpočtové opatření č. 3_2018

Rozpočtové opatření č. 4_2018

Rozpočtové opatření č. 5_2018

Rozpočtové opatření č. 6_2018

Rozpočtové opatření č. 7_2018

Rozpočtové opatření č. 8_2018

Rozpočtové opatření č. 9_2018

Rozpočtové opatření č. 10_2018

Rozpočtové opatření č. 11_2018

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2018 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny_2019

Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020:

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2018:

Návrh: Návrh závěrečného účtu obce Sviny za rok 2018

Schváleno: Závěrečný účet obce Sviny za rok 2018


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2019:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2019:

Návrh rozpočtu obce Sviny 2019

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2020 a 2021:

Návrh rozpočtový výhled 2020 – 2021

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2019 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny na rok 2019

Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021:

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2021

Rozpočtové změny v roce 2019:

Rozpočtové opatření č. 1_2019

Rozpočtové opatření č. 2_2019

Rozpočtové opatření č. 3_2019

Rozpočtové opatření č. 4_2019

Rozpočtové opatření č. 5_2019

Rozpočtové opatření č. 6_2019

Rozpočtové opatření č. 7_2019

Rozpočtové opatření č. 8_2019

Rozpočtové opatření č. 9_2019

Rozpočtové opatření č. 10_2019

Rozpočtové opatření č. 11_2019

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2019:

Návrh: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Schváleno: Závěrečný účet obce za rok 2019

1_Příloha Závěrečný účet – Výkaz FIN

2_Příloha Závěrečný účet – Zápis inventarizační komise

3_Příloha Závěrečný účet – Rozvaha ÚSC

4_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2020:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2020:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2020

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2021 a 2022:

Návrh střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 – 2022

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2020 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2020

Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022

Rozpočtové změny v roce 2020:

Rozpočtové opatření č. 1_2020

Rozpočtové opatření č. 2_2020

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Rozpočtové opatření č.4_2020

Rozpočtové opatření č. 5_2020

Rozpočtové opatření č. 6_2020

Rozpočtové opatření č. 7_2020

Rozpočtové opatření č. 8_2020

Rozpočtové opatření č. 9_2020

Rozpočtové opatření č. 10_2020

Rozpočtové opatření č.11_2020


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2021:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2021:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2021

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2022 a 2023:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 22-23

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2021 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2021

Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023:

Schválený střednědobý výhled obce Sviny 22-23

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2020:

Návrh: Návrh Závěrečného účtu obce Sviny za rok 2020

Příloha k návrhu Závěrečného účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sviny za rok 2020

Schváleno: Schválený Závěrečný účet obce Sviny za rok 2020

Příloha k schválenému Závěrečnému účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sviny za rok 2020

Rozpočtové změny v roce 2021:

Rozpočtové opatření č. 1_2021

Rozpočtové opatření č. 2_2021

Rozpočtové opatření č. 3_2021

Rozpočtové opatření č. 4_2021

Rozpočtové opatření č. 5_2021

Rozpočtové opatření č. 6_2021

Rozpočtové opatření č. 7_2021

Rozpočtové opatření č. 8_2021

Rozpočtové opatření č. 9_2021

Rozpočtové opatření č. 10_2021


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2022:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2022:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2022

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2023 a 2024:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sviny na léta 2023-20