Rozpočet


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2023:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2023:

Návrh rozpočtu obce Sviny 2022

Návrh rozpočtu obce 2023_skutečné plnění

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2024 a 2025:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sviny na r. 2024 a 20

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2023 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2023

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2023_skutečné plnění

Rozpočtový výhled na roky 2024 – 2025:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Sviny 2024-2025

 


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2022:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2022:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2022

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2023 a 2024:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sviny na léta 2023-20

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2022 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2022

Rozpočet obce Sviny_2022_skutečné plnění

Rozpočtový výhled na roky 2023 – 2024:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Sviny 20223-2024

Návrh Závěrečného účtu obce Sviny za rok 2021:

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Příloha k návrhu Závěrečného účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021_obec Sviny

Schválený Závěrečný účet obce Sviny za rok 2021:

Schválený Závěrečný účet obce Sviny_2021

Protokol o schvalování účetní závěrky obce Sviny za rok 2021

Příloha k schválenému Závěrečnému účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021_obec Sviny

Rozpočtové změny v roce 2022:

Rozpočtové opatření č. 1_2022

Rozpočtové opatření č. 2_2022

Rozpočtové opatření č. 3_2022

Rozpočtové opatření č. 4_2022

Rozpočtové opatření č. 5_2022

Rozpočtové opatření č. 6_2022

Rozpočtové opatření č. 7_2022

Rozpočtové opatření č. 8_2022

Rozpočtové opatření č. 9_2022

Rozpoctova zmena c. 10_2022

Rozpočtová změna č. 11_2022


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2021:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2021:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2021

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2022 a 2023:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 22-23

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2021 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2021

Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023:

Schválený střednědobý výhled obce Sviny 22-23

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2020:

Návrh: Návrh Závěrečného účtu obce Sviny za rok 2020

Příloha k návrhu Závěrečného účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sviny za rok 2020

Schváleno:

Schválený závěrečný účet obce Sviny za rok 2020

Příloha k schválenému Závěrečnému účtu obce Sviny:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sviny za rok 2020

Rozpočtové změny v roce 2021:

Rozpočtové opatření č. 1_2021

Rozpočtové opatření č. 2_2021

Rozpočtové opatření č. 3_2021

Rozpočtové opatření č. 4_2021

Rozpočtové opatření č. 5_2021

Rozpočtové opatření č. 6_2021

Rozpočtové opatření č. 7_2021

Rozpočtové opatření č. 8_2021

Rozpočtové opatření č. 9_2021

Rozpočtové opatření č. 10_2021

Rozpočtové opatření č. 11_2021


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2020:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2020:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2020

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2021 a 2022:

Návrh střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 – 2022

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2020 naleznete zde:

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2020

Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022

Rozpočtové změny v roce 2020:

Rozpočtové opatření č. 1_2020

Rozpočtové opatření č. 2_2020

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Rozpočtové opatření č.4_2020

Rozpočtové opatření č. 5_2020

Rozpočtové opatření č. 6_2020

Rozpočtové opatření č. 7_2020

Rozpočtové opatření č. 8_2020

Rozpočtové opatření č. 9_2020

Rozpočtové opatření č. 10_2020

Rozpočtové opatření č.11_2020


ROZPOČET A DALŠÍ DOKUMENTY – ROK 2019:

Návrh rozpočtu obce Sviny na rok 2019:

Návrh rozpočtu obce Sviny 2019

Návrh rozpočtového výhledu obce Sviny na roky 2020 a 2021:

Návrh rozpočtový výhled 2020 – 2021

Schválený rozpočet obce Sviny na rok 2019 naleznete zde:

Rozpočet obce Sviny na rok 2019

Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021:

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2021

Rozpočtové změny v roce 2019:

Rozpočtové opatření č. 1_2019

Rozpočtové opatření č. 2_2019

Rozpočtové opatření č. 3_2019

Rozpočtové opatření č. 4_2019

Rozpočtové opatření č. 5_2019

Rozpočtové opatření č. 6_2019

Rozpočtové opatření č. 7_2019

Rozpočtové opatření č. 8_2019

Rozpočtové opatření č. 9_2019

Rozpočtové opatření č. 10_2019

Rozpočtové opatření č. 11_2019

Závěrečný účet obce Sviny za rok 2019:

Návrh: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Schváleno: Závěrečný účet obce za rok 2019

1_Příloha Závěrečný účet – Výkaz FIN

2_Příloha Závěrečný účet – Zápis inventarizační komise

3_Příloha Závěrečný účet – Rozvaha ÚSC

4_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce