Sbor dobrovolných hasičů Sviny

SDH Sviny byl založen v roce 1897, kdy k tomuto roku je dochovaná první zmínka v pokladních denících sboru. Pravděpodobný vznik sboru byl zapříčiněn častými požáry domů s doškovými střechami v obci. V roce 2007 SDH Sviny oslavil sto deset let své existence.

V současné době má SDH Sviny 53 členů a z toho 10 žen. Sbor se pravidelně účastní okrskové soutěže se dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen. Družstvo žen funguje nově od roku 2013.

Ve vybavení sboru lze nalézt dvě stříkačky PS 12, kdy jedna z nich má za sebou generální opravu. Místní hasiči neustále udržují techniku v dobrém stavu a za přispění obce se vybavení neustále obnovuje. Hasiči Sviny svou techniku uchovávají ve zrekonstruované požární zbrojnici, o kterou se náležitě starají a využívají ji, jak na úschovu vybavení, tak je zde i menší společenská místnost ke společnému setkávání.

Co se týče zásahů, bojují místní hasiči více s vodou či větrem než se samotným požárem. SDH Sviny nachází v současné době využití zejména během povodní. V roce 2002 byl sbor nasazen při povodni ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2006 a 2013 SDH Sviny pomáhal během povodni v obci. Poté Jihočeský kraj snažení místních hasičů ocenil a SDH Sviny získal finanční odměnu z krajského grantu, za kterou doplnil potřebnou techniku a materiál.

SDH Sviny tedy bojuje především na sportovním poli. Změřit síly s ostatními družstvy dobrovolných hasičů vyrážejí většinou dvakrát do roka na okrskové soutěži v požárním sportu a na veselský memoriálu Josofa Žahoura. Do soutěžního klání SDH Sviny vysílá pravidelně dvě družstva mužů (Sviny A – muži do 35 let a Sviny B – mladší) a jedno družstvo žen. V posledních letech se opět místní hasiči dostávají do formy a sklízejí úspěchy. Například velmi vydařená hasičská soutěž byla v roce 2013 v Klečatech, kde SDH Sviny muži obsadili první dvě místa a ženy skončily třetí. Věříme, že místní hasiči budou dál navazovat na tyto úspěchy a bude se tak rozšiřovat sbírka vítězných pohárů.

22

Hasičská soutěž v Klečatech

SDH Sviny významně podporují i kulturní vyžití v obci. Každoročně hasiči organizují hasičský ples, dětský den pro nejmenší, předvádějí techniku při srazu rodáků či pořádají velikonoční sraz heligonkářů a mnoho dalšího. Sbor se tak snaží podporovat spolupráci a setkávání místních občanů.

 

23

Dětský den 2014

V současné době se SDH Sviny nachází na startovní čáře své nové éry, kdy starší vedení předalo otěže do rukou mladších hasičů. Velitel Josef Hajíč se starostou Františkem Davidem vedli úspěšně sbor více než 20 let a SDH Sviny si jejich odvedené práce velmi váží. Začátkem roku 2015 se vedení sboru ujal Martin Pavlečka jako starosta a František Slípka jako velitel. Mladší vedení by rádo navázalo na předešlé úspěchy a chce pokračovat v úspěšné reprezentaci sboru a obce Sviny na soutěžích, ale také podporovat prohlubování dobrých vztahů mezi lidmi a kooperaci s obcí. Velmi důležitým úkolem bude také rozvíjet schopnosti nových mladých hasičů a předávat zkušenosti dalším generacím. Do budoucna bude důležité, aby již nyní místní děti byly vedeny k hasičskému umění a získaly tak potřebnou lásku k požárnímu sportu. Děti místní hasiče již nyní doprovází na hasičských soutěžích s transparenty a fandí svému oblíbenému týmu SDH Sviny.

24

Velká fotogalerie z hasičské soutěže ve Svinech dne 20. 5. 2017:

http://pajinka23.rajce.idnes.cz/Hasicska_soutez_Sviny_2017/