Oprava věžového vodojemu v obci Sviny

AKCE: Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice TERMÍN REALIZACE: červen – říjen 2022 POPIS AKCE: Díky této akci došlo k opravě vodojemu, který je součástí komplexu zařízení – vodovod Sviny, ten je ve vlastnictví obce Sviny a je zásadní pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Oprava spočívala v těchto hlavních činnostech: vyčistění vlastní nádrže, vnitřní nátěr […]
Číst více…

 

Pořízení schodišťové sedačky pro MŠ Sviny

AKCE: Pořízení schodišťové sedačky pro MŠ Sviny TERMÍN REALIZACE: únor 2022 POPIS AKCE: Cílem projektu bylo pořízení a montáž schodišťové sedačky do Mateřské školy Sviny pro děti s tělesným hadicapem. CELKOVÉ NÁKLADY:   219 978,00 Kč DOTACE:   132 000,00,- Kč PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE „PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OBJEKTECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, V […]
Číst více…

 

Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

AKCE: Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice TERMÍN REALIZACE: květen – červenec 2021 POPIS AKCE: V květnu 2021 došlo k opravě následujících místních komunikací v obci Sviny a Kundratice: SO 01 místní komunikace U PAZDERNY, označená v pasportu místních komunikací obce Sviny 3 C, parc. č. 1786/1, 1786/2 v k. ú. Sviny SO 02 místní komunikace K CIHELNĚ, […]
Číst více…

 

Nové herní prvky

AKCE:   Herní prvky pro obec Sviny TERMÍN REALIZACE:   březen – červen 2020 POPIS AKCE: V červnu 2020 byly pořízeny vybrané herní prvky do těchto míst obce Sviny a Kundratice: Zahrada Mateřské školy Sviny Park před MŠ Sviny Náves spádové obce Kundratice Tyto prvky v obci nejen že udělaly radost místním dětem, ale také zpříjemnily prostředí […]
Číst více…

 

Pořízení hasičského dopravního automobilu

a AKCE:   Pořízení dopravního automobilu pro SDH Sviny TERMÍN REALIZACE:    červen 2018 – září 2019 CÍL AKCE: Cíl projektu „Zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Sviny“ byl zcela naplněn. Díky pořízení dopravního automobilu pro SDH Sviny je nyní zásahová jednotka schopna plnit mnohem lépe své povinnosti během mimořádných situacích spojených s ochranou obyvatel a jejich majetku […]
Číst více…

 

Klubovna pro zájmovou činnost

a AKCE:   Rekonstrukce obecních prostor na klubovnu pro zájmovou činnost TERMÍN REALIZACE:   leden – březen 2019 POPIS AKCE: Během zimních měsíců 2019 došlo k rekonstrukci obecních prostor na klubovnu pro zájmovou činnost v budově Obecního úřadu v obci Sviny. Tento prostor byl dříve nevyužívaný a ve velmi špatném stavebním stavu. Byly celkově opraveny dvě vzájemně […]
Číst více…

 

Izolace vlhkého zdiva budovy MŠ Sviny

a AKCE:   Izolace vlhkého zdiva budovy Mateřské školy Sviny TERMÍN REALIZACE:   červenec – srpen 2018 POPIS AKCE: Díky projektu došlo k nové izolaci zdiva budovy MŠ Sviny pomocí chrom-niklových desek, která do budoucna zamezí pronikání vlhkosti, tvoření plísní a zároveň zvýší tepelně izolační vlastnosti. Budova byla původně velmi zatížena pronikání vlhkosti do obvodových zdí a […]
Číst více…