Pořízení hasičského dopravního automobilu

a

AKCE:   Pořízení dopravního automobilu pro SDH Sviny

TERMÍN REALIZACE:    červen 2018 – září 2019

CÍL AKCE:

Cíl projektu „Zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Sviny“ byl zcela naplněn.

Díky pořízení dopravního automobilu pro SDH Sviny je nyní zásahová jednotka schopna plnit mnohem lépe své povinnosti během mimořádných situacích spojených s ochranou obyvatel a jejich majetku v obci Sviny a Kundratice.

SDH Sviny získal pořízením dopravního automobilu adekvátní vybavení vzhledem ke svému působení a SDH se stal plnohodnotným partnerem složkám HZS na území ORP Tábor.

CELKOVÉ NÁKLADY:   911 715,- Kč

DOTACE – JIHOČESKÝ KRAJ:   300 000,- Kč

Dotace poskytnutá z Dotačního programu Jihočeského kraje „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ – 1. výzva pro rok 2019.

DOTACE – MINISTERSTVO VNITRA:   450 000,- Kč

Dotace poskytnutá z dotačního programu Ministerstva vnitra „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ dle „Výzvy JSDH_V2_2019: Dopravní automobil“, vydané dne 27. dubna 2018 pod čj.MV-46490-2/PO-IZS-2018.