Členství obce

Obec Sviny se zapojuje do regionálních forem spolupráce a to v podobě začlenění do mikroregionu Veselsko, MAS Třeboňsko a dále se sdružuje ve svazku obcí TDO Lužnice.


 • DSO Veselsko

Dobrovolný svazek obcí Veselsko (DSO Veselsko) vznikl v roce 2003 spojením 12 obcí ležících na území o rozloze 13 000 ha s více než 9 000 obyvateli. Vůdčí myšlenkou pro jeho založení bylo spojit vzájemně své síly k řešení úkolů pro rozvoj zdejšího regionu. Koncem roku 2007 vstoupily do svazku obcí další obce a v současné době se v DSO Veselsko sdružuje 18 obcí (Veselí nad Lužnicí, Borkovice, Bošilec, Drahotěšice, Drahov, Dynín, Mazelov, Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, Újezdec, Val, Vlkov (okres Tábor), Vlkov (okres České Budějovice), Zálší, Zlukov a Žíšov).

Dokumenty z jednání DSO Veselsko najdete zde.


 • TDO Lužnice

TDO Lužnice je sdružení právnických osob v okresu Tábor se sídlem v obci Želeč, jehož cílem je spojení sil a prostředků členských obcí pro ochranu životního prostředí v daném regionu a očistu řeky Lužnice. TDO Lužnice byl založen v roce 2002 a sdružuje celkem 25 obcí (Bečice, Borkovice, Březnice, Čenkov u Bechyně, Dráchov, Dražičky, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Klenovice, Komárov, Lom, Malšice, Mažice, Skalice, Skrýchov u Malšic, Slapy, Sudoměřice u Bechyně, Sviny, Ústrašice, Vlastiboř, Zálší, Záhoří, Želeč, Žíšov).


 • MAS Třeboňsko

Místní akční skupina Třeboňsko byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost z potřeby vytvoření aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje daného regionu. MAS Třeboňsko sdružuje celkem 35 členů (5 svazků obcí = 63 obcí, 26 podnikatelských subjektů a další).

Cíle MAS Třeboňsko: 

 • zlepšení kvality života v obcích území MASlogo
 • podpora turistického ruchu na celém území MAS
 • podpora zachování historických hodnot a tradic území
 • aktivizace místních aktérů
 • vytváření spoluzodpovědnosti za rozvoj území MAS
 • pozitivní jméno regionu
 • vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj
 • zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů
 • podpora zaměstnanosti v regionu
 • zlepšení podmínek podnikání v regionu
 • motivace podnikatelských subjektů investovat do rozvoje regionu

Další informace o MAS Třeboňsko lze naleznout zde.