Sportovní klub Sviny

V průběhu roku 2008 stále častěji probíhaly v obci vášnivé diskuse nad myšlenkou, jak obnovit po 50 letech činnost fotbalového klubu ve Svinech a zároveň oživit spolkový život v obci. Na toto téma se vedla i diskuse se zástupci obecního úřadu Sviny a na podzim 2008 byla přislíbena podpora sportovní organizace v obci včetně výstavby fotbalového hřiště. To že místní občané mají chuť hrát a podporovat fotbal ve Svinech, bylo potvrzeno během posvícenského utkání v říjnu 2008 – viz fotografie.

25

SK Sviny v roce 2008

K 1. lednu 2009 byl oficiálně založen Sportovní klub Sviny a to zejména díky významné aktivitě místních občanů. SK Sviny během roku 2009 získalo registraci sportovního klubu u Českého svazu tělesné výchovy okresu Tábor a členství v Českomoravském fotbalovém svazu (nyní Fotbalová asociace České republiky).

V této době došlo také k řešení technického zázemí pro činnost fotbalového klubu na místním hřišti ve Svinech. Jelikož v začátcích SK Sviny nebylo ještě vybudované fotbalové hřiště v obci, museli místní fotbalisti hostovat své zápasy na hřišti v nedalekých Mažicích. V roce 2011 místní sportovci přesunuli své fotbalové klání na hřiště Dolního Bukovska a s tímto klubem začali značně spolupracovat, i co se týká hostování hráčů. Zde SK Sviny hráli až do roku 2013. Mezi tím obecní úřad Sviny získal pozemky pro fotbalové hřiště v obci a začala výstavba nového hřiště s kabinami, které si členové klubu postavili z velké části svépomocí. Fotbalové kabiny byly vytvořeny ze zdevastovaných buněk, které byly plně zrekonstruovány – viz fotografie níže.26

V roce 2013 se místní fotbalisti dočkali svého nově vybudovaného fotbalové hřiště s kabinami a od podzimu 2014 kopou domácí zápasy již ve Svinech. Při každém zápase nechybí místní fandové a dobré občerstvení.27

SK Sviny v současné době kope čtvrtou třídu Táborského okresu a má okolo 20 členů. Klubové barvy týmu jsou modro žlutá. Za největší úspěchy vzhledem ke krátké historii považují místní fotbalisti samotné založení klubu a zprovoznění víceúčelového areálu v obci. Po sportovní stránce to je samozřejmě účast v mistrovské soutěži a dobré fotbalové výsledky.

28

Nesmíme zapomenout, že SK Sviny rozšířil jednak sportovní činnost v obci, ale zejména také kulturní. V začátku svého fungování klub organizoval mnoho akcí v obci jako pouťovou zábavu, dětský den, rockové zábavy, vystoupení pro děti a jiné. V současné době SK Sviny každoročně pořádá říjnovou posvícenskou zábavu a sportovní ples. A dále pomáhá obci a SDH Sviny při organizaci dalších akcí jako vánoční zpívání nebo setkání rodáků.