Zastupitelstvo

 

Úřední hodiny obecního úřadu jsou každé úterý od 19:00 do 21:00 hodin.

Zastupitelstvo obce se pravidelně schází podle potřeby, minimálně jednou za tři měsíce.

 

Ing. František David starosta@obec-sviny.cz
starosta mob. 603 503 713

 

Ing. Pavla Studnařová mistostarosta@obec-sviny.cz
místostarostka mob. 721 016 962

 

Anna Boubelíková ekonom@obec-sviny.cz
účetní

 

Další zastupitelé:

Martin Pavlečka předseda sociálního výboru
Ing. Martin Havelda předseda stavebního výboru
Jan Růžička předseda kontrolního výboru
Václav Musil předseda kulturního a sportovního výboru
Martin Fišer předseda finančního výboru