Kundratice

Jako zajímavost můžeme vnímat, že asi kilometr od obce Sviny leží malá obec Kundratice, která spadá pod Obecní úřad Sviny.

Místní část Kundratice vznikla na místě vyhořelé části Svinů směrem k Veselí nad Lužnicí, kde dodnes místní nazývají tuto oblast „Na spáleništi“. Vyhořelí sedláci začali stavět nové statky na svých polích, dnešních Kundraticích. Název vznikl zřejmě podle jména jednoho ze sedláků – Kundráta.

Vesnička byla také součástí Rožmberského panství, kdy majitelem byl Petr z Rožmberka. V roce 1600 náležela část vsi zámku Třehovice. V roce 1869 měla obec 101 obyvatel a 18 domů a stavení.

Kundratice leží v katastrálním území Kundratice u Svinů s rozlohou 1,74 km a nacházejí se asi 1 km jihovýchodně od své spádové obce. Je zde evidováno 21 obytných domů a trvale zde žije 24 obyvatel.

7

Letecký snímek obce Kundratice

Kundratice jsou nejmenší vesnicí Soběslavských blat a i zde se dochovalo několik průčelí ve slohu jihočeského baroka. Můžeme zde nalézt významnou a chráněnou kapli sv. Jana Nepomuckého.

8

Obec Kundratice

Mezi obcemi Sviny a Kundratice směrem na Veselí nad Lužnicí se nachází malý hřbitůvek, zvaný „Kerchůvek“. Hřbitov byl založen v době třicetileté války, během které byl celý kraj vydrancován a vypálen. Mezi lidmi se v té době šířilo mnoho nakažlivých nemocí včetně moru. A tak byl zřízen tento morový hřibůtůvek v roce 1689 za morové epidemie a byl určen k pohřbívání nebožtíků z okolí Svinů. Nyní nám připomíná nezáviděníhodné osudy našich dávných předků.

Toto pietní místo je obehnané kamennou zídkou a doplněné kovovým křížkem a kapličkou. V roce 2008 byl hřbitov i kaplička zrekonstruován a turisticky zatraktivněn. Obec Sviny se o tento ojedinělý zjev v kraji patřičně stará a považuje ho za významné historické místo obce.

V současné době se zde nachází i zastávka pro kundratické občany a odpočinkové místo například pro cyklisty.

9

Hřbitov „Kerchůvek“