Sviny

První písemná dochovaná zmínka o obci Sviny je z roku 1362.

Obec se rozkládá na rozloze 1 123 ha a v současné době má kolem 320 obyvatel.

1

Letecký snímek obce Sviny

Selské baroko ve Svinech

Obec Sviny můžeme považovat za pomyslnou bránu do tzv. Borkovických blat, někdy nazývána také jako Velká či Pšeničná blata. Tyto Blata jsou specifickým etnologickým regionem, který se v minulosti vyznačoval úrodnou oblastí s bohatými zemědělskými usedlostmi, ale i svéráznou kulturou, typickými blatskými kroji i zdobnou architekturou, která se nazývá selské baroko. Díky šikovnosti prostých venkovských zedníků, kteří vytvářeli osobité štíty venkovských stavení, se mnohé památky dochovaly dodnes i ve Svinech. Můžeme zde najít několik honosných blatských statků, které mají bohatě zdobené štíty. Nicméně památkově chráněny jsou již jen jednotlivé objekty. Jedná se o „špejchary“ č.p. 7, č.p. 13 a č.p. 14. Statky s výraznějšími znaky selského baroka stojí zejména v jihozápadní části vesnice.

Chalupy

Ukázka selského baroka v obci

Svinenská náves

Obec Sviny je charakteristická velkou prostornou návsí v kruhovém uspořádání, kterou k dokonalosti doplňují dva rybníčky a bohatá zeleň lipových a březových parků. V jižní lipové části je rybníček a pomník připomínající oběti padlých v první světové válce. V severní části návsi je druhý rybník a pažit, tentokrát s březovým hájem. Obec se pyšní třemi dominantními budovami přímo na návsi.

sviny

Obecní hostinec

Centrem veškerého kulturního dění je budova obecního hostince, v jehož patře sídlí obecní úřad obce Sviny a místní knihovna. V přízemí je místní hospůdka a rozsáhlý sál, kde se občané scházejí při různých kulturních akcí.

hospoda

Budova obecního hostince

Kaplička sv. Vojtěcha

Za dominantu naší vesnice lze považovat kostelíček sv. Vojtěcha z roku 1834, který byl po sto letech zrekonstruován do současné krásné podoby. Ve Svinenské kapli s věžičkou a s oltářem lze také nalézt barokní sochu Bolestné matky Boží. Na kapli je v současné době již pouze jeden zvon zasvěcený sv. Vojtěchu, který byl zavěšen na věž v roce 1946. Předešlé dva zvony Vojtěch a Marie byly sňaty pro válečné účely během 1. a 2. světové války.

V kostelíčku se obnovily pravidelné mše, které se konají vždy ve čtvrtek jednou za 14 dní.

Kostelíček

Kaplička sv. Vojtěcha

Obecní škola

Poslední historickou obecní budovou je obecní škola, která byla postavena v roce 1795 a sloužila jako škola pro místní obyvatele. Všeobecného vzdělání se v té době dostávalo obyvatelstvu ve dvoutřídní místní obecné škole až do roku 1977. Poté bylo vyučování ukončeno a děti začaly jezdit do školy do Veselí nad Lužnicí. V současné době v žluté budově s názvem „škola“ můžete najít v přízemí prodejnu potravin a v patře funguje mateřská školka.

škola

Obecní škola