Kultura v obci

Obec Sviny se snaží aktivně podporovat kulturní život v obci, i když jsou v naší malé obci podmínky pro kulturní a společenské vyžití mnohem skromnější. Je třeba zdůraznit, že všechny akce se připravují především pro místní občany a nejlepší odměnou pro organizátory je právě hojná účast místních občanů. Je potřeba připomenout, že je nutné jevit o místní kulturu zájem, společně se setkávat se svými sousedy a vytvářet tak dobré mezilidské vztahy v obci. Poté bude naše společné žití v obci mnohem příjemnější a náš společenský život ve Svinech bohatší.

Na zachování tradičních akcí má zásluhu především SDH Sviny, který kulturní funkci v obci plní již dlouhá léta. Díky založení SK Sviny byl kulturní život v obci obohacen o další kulturní i sportovní akce, včetně možnosti setkávání občanů během fotbalových zápasů. Obecní úřad Sviny veškeré akce spolků podporuje a také doplňuje dalšími akcemi kulturní činnost v obci.

Kalendář pořádaných akcí v obci Sviny:

 • Hasičský ples (leden)
 • 30

  Mikuláš s čerty

  Sportovní ples (únor)

 • Dětský maškarní karneval (březen)
 • Velikonoční setkání heligonkářů (březen/duben)
 • Stavění Máje a pálení čarodějnic (30. dubna)
 • Pouťová zábava (druhá květnová sobota)
 • Dětský den (červen)
 • Blata se baví (červenec)
 • Posvícenská zábava (čtvrtá říjnová sobota)
 • Mikulášská besídka s nadílkou (prosinec)
 • Mikulášská obchůzka obcí s čerty (5. prosince)
 • Myslivecký ples (prosinec)
 • Svinenské zpívání u vánočního stromečku (prosinec)
Dětský karneval

Dětský karneval

Další neuvedené akce ve Svinech vznikají během roku (např. nohejbalový turnaj, zábavy, besídky v místní školce, hasičské soutěže aj.). Fotografie z akcí lze nalézt ve fotogalerii.

Obecní úřad Sviny dále organizuje každých pět let Setkání rodáků a přátel obce, kdy umožňuje místním občanům a rodákům obce společné setkání s doprovodným programem. Nejmladší občané jsou od roku 2008 vítáni do života malou slavností organizovanou obecním úřadem Sviny. Každoroční Vítání občánků kulturně oživuje vystoupení dětí z Mateřské školky Sviny, miminka dostávají drobné dárky a příjemné odpoledne bývá završeno posezením se sladkým občerstvením.

Obec Sviny chce v nejbližší době opět zavést Setkávání důchodců a v případně zájmu zorganizovat i akci pro místní ženy (MDŽ či Den matek). SDH Sviny plánuje na léto indiánské stanování pro děti se soutěžemi a opékáním buřtů.

Dále obecní úřad zajišťuje, že členka sboru pro občanské záležitosti navštěvuje starší občany u příležitosti významných životních výročí s blahopřáním a malými dárky.

Obecní kroniku vede od října roku 2009 paní Marie Davidová, která svojí výbornou činností rozšiřuje naše historické poznání a dále vytváří důležité záznamy o naší obci pro budoucí generace. Jejím předchůdcem byl dlouhá léta pan Miroslav Míka.