Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVINY

hlavní výkres (1)

2, koordinační výkres

3, textova cast UP Sviny pro SJ

4, veřejná vyhláška ÚP Sviny

5, výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6, výkres širších vztahů

7, výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

8, výkres základního členění území

 

 

Územní plán obce Sviny byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkové náklady projektu včetně DPH: 396 880,- Kč

Výše dotace MMR ČR: 298 144,- Kč

Podíl obce Sviny: 98 736,- Kč

Více zde: publicita MMR – ÚP obec Sviny