Územní plán obce Sviny

AKCE:   Územní plán Sviny

TERMÍN REALIZACE:   2016 – 2017

POPIS AKCE:

Hlavním cílem a přínosem projektu bylo zajištění závazné územně plánovací dokumentace obce a tím vytvořit podmínky pro koncepční rozvoj obce a pro předvídatelné rozhodování o území.

CELKOVÉ NÁKLADY:   396 880,- Kč

DOTACE:   298 144,- Kč

PODÍL OBCE:   98 736,- Kč

Územní plán obce Sviny byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více zde: publicita MMR – ÚP obec Sviny