Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

a

AKCE:   Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

TERMÍN REALIZACE:   květen – červenec 2017

POPIS AKCE:

V červnu 2017 došlo k rekonstrukci části místních obslužných komunikací v obci Sviny a Kundratice. Povrh komunikací byl původně ve značně nevyhovujícím stavu (příčné a podélné zvlnění povrchu s četnými trhlinami a výtluky). Rekonstrukce byla důležitá vzhledem k tomu, že komunikace jsou často využívané a nacházejí se v centrální části obcí Sviny a Kundratice.

CELKOVÉ NÁKLADY:   667 084,- Kč

DOTACE:   215 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2017.