Oprava věžového vodojemu v obci Sviny

AKCE: Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

TERMÍN REALIZACE: červen – říjen 2022

POPIS AKCE:

Díky této akci došlo k opravě vodojemu, který je součástí komplexu zařízení – vodovod Sviny, ten je ve vlastnictví obce Sviny a je zásadní pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Oprava spočívala v těchto hlavních činnostech:

  • vyčistění vlastní nádrže,
  • vnitřní nátěr nádrže,
  • oprava vnějšího hliníkového opláštění nádrže,
  • nátěr vnitřní konstrukce vstupního tubusu,
  • vnější nátěr tubusu,
  • výměna tlakového a přepadového potrubí včetně izolace a pojistných ventilů,
  • výměna vodovodních uzávěrů,
  • konzervace kotevních ocelových lan včetně opravy a betonáže kotevních vozíků,
  • oprava elektroinstalace (vnitřní osvětlení) atd.

Díky realizaci projektu došlo k potřebné obnově vodojemu, zajištění funkčnosti vodovodního zařízení v obci a zhodnocení potřebné infrastruktury obce. Lze tak potvrdit, že projekt „Oprava věžového vodojemu v obci Sviny“ splnil svůj původní záměr včetně cíle projektu.

CELKOVÉ NÁKLADY:  1 175 213 Kč

DOTACE:   266 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2022.

FOTOGRAFIE Z REALIZACE: