Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

AKCE: Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

TERMÍN REALIZACE: květen – červenec 2021

POPIS AKCE:

V květnu 2021 došlo k opravě následujících místních komunikací v obci Sviny a Kundratice:

  • SO 01 místní komunikace U PAZDERNY, označená v pasportu místních komunikací obce Sviny 3 C, parc. č. 1786/1, 1786/2 v k. ú. Sviny
  • SO 02 místní komunikace K CIHELNĚ, označená v pasportu místních komunikací obce Sviny 9 C, parc. č. 1768/1 v k. ú. Sviny
  • SO 03 místní komunikace KUNDRATICE, označená v pasportu místních komunikací obce Sviny 14 C, parc. č. 25/17 v k. ú. SvinyPovrchy komunikací byly původně ve značně nevyhovujícím stavu (poškozený povrch, četné trhliny a výtluky). Oprava byla důležitá vzhledem k častému využívání komunikací pro občany. Během realizace projektu došlo k odfrézování živičného krytu tl. 400 mm, postřiku spojovací emulzí a finální pokrytí asfaltovým betonem. Navýšení povrhu stávajících komunikací nepřevýšilo 30 mm.Díky realizaci projektu došlo k vylepšení potřebné infrastruktury obce. Lze tak potvrdit, že projekt „Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice“ splnil svůj původní záměr včetně cíle projektu.

Povrchy komunikací byly původně ve značně nevyhovujícím stavu (poškozený povrch, četné trhliny a výtluky). Oprava byla důležitá vzhledem k častému využívání komunikací pro občany. Během realizace projektu došlo k odfrézování živičného krytu tl. 400 mm, postřiku spojovací emulzí a finální pokrytí asfaltovým betonem. Navýšení povrhu stávajících komunikací nepřevýšilo 30 mm.

Díky realizaci projektu došlo k vylepšení potřebné infrastruktury obce. Lze tak potvrdit, že projekt „Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice“ splnil svůj původní záměr včetně cíle projektu.

Opravu komunikací provedla firma SWIETELSKY stavební s. r. o. vybraná ve výběrovém řízením a schválená zastupitelstvem obce Sviny dne 30. 3. 2021 Usnesením č. 7/2/2021.

Rekonstrukce komunikací v obci Sviny a Kundratice byla zahájena dne 7. 5. 2021 a k jejímu dokončení došlo dne 12. 5. 2021, kdy bylo dílo bez závad předáno zástupci obce Sviny.

Celkové náklady projektu činily 604 992,39 Kč a byly účtovány jako neinvestiční. Schválená dotace činila 270 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021. Zbytek nákladů (334 992,39 Kč) obec Sviny financovala z vlastních zdrojů obce.

CELKOVÉ NÁKLADY:   604 992,39 Kč

DOTACE:   270 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2021.