Územní plán obce Sviny

AKCE:   Územní plán Sviny TERMÍN REALIZACE:   2016 – 2017 POPIS AKCE: Hlavním cílem a přínosem projektu bylo zajištění závazné územně plánovací dokumentace obce a tím vytvořit podmínky pro koncepční rozvoj obce a pro předvídatelné rozhodování o území. CELKOVÉ NÁKLADY:   396 880,- Kč DOTACE:   298 144,- Kč PODÍL OBCE:   98 736,- Kč Územní plán obce Sviny […]
Číst více…

 

Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice

a AKCE:   Oprava místních komunikací v obci Sviny a Kundratice TERMÍN REALIZACE:   květen – červenec 2017 POPIS AKCE: V červnu 2017 došlo k rekonstrukci části místních obslužných komunikací v obci Sviny a Kundratice. Povrh komunikací byl původně ve značně nevyhovujícím stavu (příčné a podélné zvlnění povrchu s četnými trhlinami a výtluky). Rekonstrukce byla důležitá vzhledem […]
Číst více…

 

Výstavba chodníku v obci Sviny

a AKCE:   Výstavba chodníku v obci Sviny TERMÍN REALIZACE:   říjen – prosinec 2016 POPIS AKCE: Během jarních měsíců byl vypracován projekt na výstavbu chodníku a poté průběžně docházelo k výkupu potřebných pozemků týkající se realizace chodníku. V říjnu začalo samotné stavební řízení a během listopadu byla realizována samotná výstavba chodníku v úseku nepřehledné zatáčky v […]
Číst více…

 

Údržba požární nádrže – návesního rybníka Sviny

a AKCE:   Údržba požární nádrže návesního rybníka Sviny TERMÍN REALIZACE:   leden 2015 POPIS AKCE: Během měsíce ledna 2015 byla realizována údržba rybníka (požární nádrže) umístěného na návsi obce Sviny, během které došlo k úpravě břehů a hráze vodní plochy. Dále byly odstraněny popraskané panely z návodní strany hráze a hráz byla zasypána kamenným záhozem. Touto […]
Číst více…