Výstavba chodníku v obci Sviny

a AKCE:   Výstavba chodníku v obci Sviny TERMÍN REALIZACE:   říjen – prosinec 2016 POPIS AKCE: Během jarních měsíců byl vypracován projekt na výstavbu chodníku a poté průběžně docházelo k výkupu potřebných pozemků týkající se realizace chodníku. V říjnu začalo samotné stavební řízení a během listopadu byla realizována samotná výstavba chodníku v úseku nepřehledné zatáčky v […]
Číst více…

 

Údržba požární nádrže – návesního rybníka Sviny

a AKCE:   Údržba požární nádrže návesního rybníka Sviny TERMÍN REALIZACE:   leden 2015 POPIS AKCE: Během měsíce ledna 2015 byla realizována údržba rybníka (požární nádrže) umístěného na návsi obce Sviny, během které došlo k úpravě břehů a hráze vodní plochy. Dále byly odstraněny popraskané panely z návodní strany hráze a hráz byla zasypána kamenným záhozem. Touto […]
Číst více…