Otevření nové posilovny ve Svinech

NOVÁ POSILOVNA PRO OBČANY VE SVINECH

– od prosince 2023 v obecních prostorách č. p. 51 (bývalé kadeřnictví)

Zájemci o využívání posilovny se setkají ve středu 22. listopadu v 18:00 v předsálí hospody ve Svinech.

Pro více informací případně kontaktujte Jaromíra Stanka (mob. 792 769 843).