Pořízení schodišťové sedačky pro MŠ Sviny

AKCE: Pořízení schodišťové sedačky pro MŠ Sviny

TERMÍN REALIZACE: únor 2022

POPIS AKCE:

Cílem projektu bylo pořízení a montáž schodišťové sedačky do Mateřské školy Sviny pro děti s tělesným hadicapem.

CELKOVÉ NÁKLADY:   219 978,00 Kč

DOTACE:   132 000,00,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE „PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OBJEKTECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE A NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO ROK 2022″

FOTO PO REALIZACI: