Výstavba chodníku v obci Sviny

a

AKCE:   Výstavba chodníku v obci Sviny

TERMÍN REALIZACE:   říjen – prosinec 2016

POPIS AKCE:

Během jarních měsíců byl vypracován projekt na výstavbu chodníku a poté průběžně docházelo k výkupu potřebných pozemků týkající se realizace chodníku. V říjnu začalo samotné stavební řízení a během listopadu byla realizována samotná výstavba chodníku v úseku nepřehledné zatáčky v obci Sviny podél silnice III/14713.

Výstavba chodníku byla velmi důležitá zejména z důvodu napojení na novou zástavbu rodinných domů v místní části „Munice“. Vybudování chodníku se zajistila bezpečnost chodců, kteří tuto trasu denně absolvují, aby se mohli dostat na náves obce (cesta do mateřské školy, obchodu, na autobusovou zástavku apod.).

CELKOVÉ NÁKLADY:   330 125,- Kč

DOTACE:   150 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016.