Údržba požární nádrže – návesního rybníka Sviny

a

AKCE:   Údržba požární nádrže návesního rybníka Sviny

TERMÍN REALIZACE:   leden 2015

POPIS AKCE:

Během měsíce ledna 2015 byla realizována údržba rybníka (požární nádrže) umístěného na návsi obce Sviny, během které došlo k úpravě břehů a hráze vodní plochy. Dále byly odstraněny popraskané panely z návodní strany hráze a hráz byla zasypána kamenným záhozem. Touto údržbou došlo k urovnání koruny hráze a jejímu dostatečnému zpevnění.

CELKOVÉ NÁKLADY:   375 100,- Kč

DOTACE:   130 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2015.