Klubovna pro zájmovou činnost

a

AKCE:   Rekonstrukce obecních prostor na klubovnu pro zájmovou činnost

TERMÍN REALIZACE:   leden – březen 2019

POPIS AKCE:

Během zimních měsíců 2019 došlo k rekonstrukci obecních prostor na klubovnu pro zájmovou činnost v budově Obecního úřadu v obci Sviny. Tento prostor byl dříve nevyužívaný a ve velmi špatném stavebním stavu. Byly celkově opraveny dvě vzájemně provázané místnosti, kde se prováděly stavební práce jako vnitřní omítky a keramické obložení, výměna střešního okna, výměna tepelné izolace, výměna odpadního a vodovodního potrubí, elektroinstalace, renovace podlah. Díky projektu došlo k celkové rekonstrukci obecního prostoru, který je v současné době využíván jako klubovna pro zájmovou činnost pro občany obce Sviny a Kundratice (keramický kroužek, setkávání spolků a občanů při menších akcí apod.).

CELKOVÉ NÁKLADY:   507 765,- Kč

DOTACE:   280 000,- Kč

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2019.